در غرفه‌های مسابقات روزانه، شرکت‌کننده‌ها می‌توانند با رکورد زدن جایزه بگیرند. امتیاز هر شرکت‌کننده ثبت و در پایان هر روز، به امتیاز صدر جدول بازی مربوطه، جایزه اهدا خواهد شد.

 

 

بازی ها

۲۰۴۸

۰۵ اسفند!

Flappy Bird

۰۶ اسفند

Piano Tiles

۰۷ اسفند

Stick Hero

-۸ اسفند

 StickMan Fight

بزودی … 

Tetris

بزودی … 

Candy Crush

بزودی … 

!Insanity

بزودی …